"Το παραπάνω ιδεόγραμμα σχεδίασα και κατέθεσα σαν εκπροσώπηση των επαγγελματικών και συναισθηματικών αξιών μου και πεποιθήσεων που με χαρακτηρίζουν."
Λευτέρης Α. Φιλιππάκης (1923-2000)